klasterautomatyki.pl

25 marca 2015 r. - Konferencja w Kaliszu

25 marca 2015 r.W Kaliszu odbyła się konferencja zorganizowana przez pobliski Wielkopolski Klaster Lotniczy. Spotkanie pod hasłem „Innowacje przyszłością wielkopolskich firm” miało na celu zaprezentowanie głównych założeń Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Przedstawiciele firm uczestniczących w sympozjum zostali zapoznani z harmonogramem najbliższych konkursów z programu PO IR, ogłoszenia których rozpoczną się już na początku kwietnia br. Prelegenci - eksperci zajmujący się pozyskiwaniem i obsługą dofinansowania do przedsiębiorstw szczegółowo omówili poszczególne konkursy (planowane terminy, rodzaje projektów, uprawnione podmioty).