klasterautomatyki.pl

29 kwietnia 2015 r. - Posiedzenie rady organizacyjnej klastra

29 kwietnia 2015 r.


Odbyło się posiedzenie Rady Organizacyjnej OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI. W skład Rady Organizacyjnej wchodzą Józef Gregorczyk, Zenon Pawlak i Przemysław Dankiewicz. Rada podjęła uchwały związane
z podsumowaniem roku 2014 zatwierdzając sprawozdanie Koordynatora Klastra, przyjmując sprawozdanie Rady Organizacyjnej, przyjmując plan działania na 2015 rok oraz uchwałę w sprawie ustania członkostwa w Klastrze. W marcu br Centrum Transferu Innowacji wypowiedziało umowę członkostwa w Klastrze. Rada zaakceptowała ustanie członkostwa z dniem 01 czerwca 2015 r.