klasterautomatyki.pl

18 maja 2015 r. - Konferencja w Kaliszu

18 maja 2015 r.

Przedstawiciele Ostrowskiego Klastra Automatyki wezmą udział w konferencji pn. „WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. Targi Funduszy Europejskich”, które odbędą się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, możliwościami uzyskania dofinansowania oraz konsultacji z ekspertami. Będzie stanowić też ważny impuls do integracji biznesu, nauki oraz samorządów. Konferencję otworzy Marszałek Województwa Wielkopolskiego a w czasie konferencji wystąpi Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego. Przewidziany jest również panel ekspercki oraz indywidualne konsultacje z pracownikami Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Polityki Regionalnej.