klasterautomatyki.pl

22 czerwca 2015 r. - spotkanie Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki

      Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  w dniu 22 czerwca br. odbyło się spotkanie Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki.
Jego celem zgodnie z wcześniejszymi sugestiami niektórych Członków było zaprezentowanie swoich firm pod kątem aktualnego profilu produkcji, obszarów działania oraz nowych możliwości kooperacyjnych.
W trakcie spotkania Członkowie zaprezentowali swoje firmy w formie prezentacji multimedialnej oraz odpowiadali na dodatkowe pytania. Po prezentacjach  wszystkich firm rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której okazało się, że pojawiają  nowe możliwości kooperacyjne pomiędzy niektórymi firmami.
W spotkaniu udział wzięli wszyscy Członkowie Ostrowskiego Klastra oraz Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej Południowej Wielkopolski.