klasterautomatyki.pl

Relacja z III KONGRESU KLASTRÓW POLSKICH

Relacja z III KONGRESU KLASTRÓW POLSKICH

22 września 2015r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się III Kongres Klastrów Polskich pt.„Narzędzia wspierania i rozwoju Klastrów”.
Kongres Klastrów Polskich to najważniejsze wydarzenie w kraju poświęcone tematyce klastrowej i wspaniała inicjatywa Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posiadającego istotne znaczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju.


"W nowej perspektywie będziemy aktywnie wspierać podmioty działające w klastrach. Fundusze na ten cel mamy w programach Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia
i programach regionalnych" – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas III Kongresu Klastrów Polskich.

"Mamy ponad 120 mln zł na projekty koordynatorów klastrów. Za te środki chcemy pomóc klastrom wyjść z ofertą na rynki zagraniczne i rozwijać współpracę
z kontrahentami spoza Polski" – poinformowała wiceminister Wendel.


Na szeroką relację z kongresu zapraszamy na stronę
press.warszawa.pl/tag/iii-kongres-klastrow-polskich/