klasterautomatyki.pl

Udział w spotkaniu liderów klastrów w Poznaniu

Udział w spotkaniu liderów klastrów w Poznaniu


12 listopada 2015 roku przedstawiciele Ostrowskiego Klastra Automatyki uczestniczyli w spotkaniu liderów klastrów, które odbyło się w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prac zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zadaniem spotkania było określenie kierunków rozwoju wielkopolskich klastrów oraz zdefiniowanie obszarów oczekiwanego wsparcia publicznego. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy liderami inicjatyw klastrowych. Pierwsza runda dyskusji obejmowała podzielenie się sukcesami inicjatyw klastrowych, druga runda nakierowana była na obecne i przyszłe kierunki rozwoju inicjatyw klastrowych, natomiast trzecia runda dyskusji skupiła się na wyzwaniach dla rozwoju klastrów oraz oczekiwaniach ze strony wsparcia publicznego.


W ostatnich kilku latach w województwie wielkopolskim powstało i rozwinęło działalność kilkadziesiąt inicjatyw klastrowych. Wraz z wejściem w życie nowej perspektywy budżetowej UE zmianie uległ zarówno zakres, jak i forma wsparcia publicznego na szeroko rozumiany rozwój gospodarczy i innowacyjny. Zmiany te ograniczają bezpośrednie wsparcie na tzw. „ funkcjonowanie inicjatywy klastrowej”, a przesuwają się na działania wzmacniające potencjał konkurencyjny i innowacyjny przedsiębiorstw. Dlatego też ważnym wyzwaniem wynikającym z dużej liczby inicjatyw klastrowych jest kwestia ich konsolidacji.