klasterautomatyki.pl

Noworoczne spotkanie członków Ostrowskiego Klastra Automatyki

W dniu 29 grudnia 2015 r. odbyło się świąteczno - noworoczne spotkanie członków Ostrowskiego Klastra Automatyki. Podczas spotkania członkowie Klastra zostali zapoznani
z harmonogramami konkursów planowanych na 2016 r. oraz ze zrealizowanymi i realizowanymi projektami przez poszczególnych członków Klastra. Przedstawiciel ZAP - KOOPERACJA Sp. z o.o. przedstawił wyniki prac nad nowym wyrobem, które są elementem współpracy i dyskusji niektórych członków Klastra. Kolejne spotkanie planowane jest na początek lutego 2016 r.