klasterautomatyki.pl

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. członek OKA laureatem nagrody „Orły Biznesu Powiatu Ostrowskiego”.

 

2 czerwca 2017 r. podczas odbywających się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim Regionalnych Targach Biznesu i Przedsiębiorczości wręczone zostały nagrody „Orły Biznesu Powiatu Ostrowskiego”. Patronem i fundatorem nagród jest Starosta Ostrowski. Idea, która jej przyświeca narodziła się z potrzeby wyróżnienia znaczących firm na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Do nagrody nominowane zostały następujące firmy: MAHLE BEHR, JMP MEDICAL, Spółdzielnia Mleczarska LAZUR, ZAP-KOOPERACJA oraz firma OVB ALLFINANZ.

Nominowani uhonorowani zostali dyplomami wręczonymi przez Starostę Ostrowskiego i Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski.

W tym roku Kapituła postanowiła wręczyć dwie statuetki. Pierwszego specjalnego „Orła Biznesu Powiatu Ostrowskiego” za promowanie przedsiębiorczości oraz wspieranie szkolnictwa zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrowskim otrzymała firma ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o.

Nagrodę, którą wręczyła Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski wraz ze Starostą Ostrowskim i Prezesem Izby odebrał w imieniu
ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. Wiesław Małuszek.