klasterautomatyki.pl

POWERGEN AFRICA

W dniach 14-16 maja 2019 r. w Kapsztadzie (RPA) odbyła się Wystawa POWERGEN AFRICA, w której wzięły udział - w ramach stoiska wystawienniczego zorganizowanego przez Województwo Wielkopolskie - firmy będące członkami OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI, tj. ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o. i NOVASTER Sp. z o.o.
Udział w Wystawie marki Wielkopolska realizowany był w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Celem udziału w Wystawie było promowanie przedsiębiorstw Województwa Wielkopolskiego poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z innymi wystawcami i uczestnikami Wystawy.