klasterautomatyki.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w celu ograniczenia kontaktów w 2020 r. nie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki.
W celu „zamknięcia” 2019 r. i ustalenia planów na 2020 r. członkowie Klastra oddali swoje głosy w indywidualnym zbieraniu głosów przeprowadzonym przez Koordynatora Klastra w porozumieniu z Radą Organizacyjną Klastra.
W drodze indywidualnego zbierania głosów zatwierdzono sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2019 r., udzielono absolutorium członkom Rady Organizacyjnej z wykonania obowiązków w 2019 r. oraz zatwierdzono plan działania Klastra na 2020 r.