OfertaKlaster ma charakter otwarty co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi członkowie, jak również jest otwarty na poszukiwanie nowych form i obszarów współpracy.

Zachęcamy firmy, których profil działalności powiązany jest z branżą automatyki do przystąpienia do OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI.

Oferta Klastra skierowana jest nie tylko do przedsiębiorstw, ale również do jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz innych podmiotów, które pragną realizować zamierzone cele strategiczne Klastra.

Przed firmami zrzeszonymi w Klastrze rysują się duże możliwości związane z nowym rozdaniem środków unijnych na lata 2014-2020 zarówno w ramach programów na poziomie krajowym, jak i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dodatkowo ze wspólnych działań wypływają korzyści takie, jak połączenie potencjałów firm, wzrost szansy osiągnięcia sukcesu, bardziej efektywne badania, oszczędność kosztów, promocja marki i wiele innych.

 

 

Zainteresowani przystąpieniem do OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI wypełniają wniosek w formie deklaracji przystąpienia. Organem decydującym o przyjęciu nowego członka jest Rada Organizacyjna.

Odsłony: 9046