Cele Klastra

Zgodnie z umową partnerską głównym celem zawiązanej platformy jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi członami Klastra, przyspieszenie procesów innowacyjnych, a przez to poprawa ich pozycji konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych oraz integracja środowisk naukowych i gospodarczych.
Poza tym dążeniem Klastra jest:

- stymulowanie współpracy o charakterze partnerskim pomiędzy członkami Klastra,

- korzystanie ze wspólnej aparatury dla realizacji prac rozwojowych,

- wspólne promowanie produktów i świadczonych usług,

- wymiana informacji biznesowych i technicznych w obszarze członków Klastra,

- wspólne podejmowanie realizacji większych projektów biznesowych,

- integracja członków Klastra.

Odsłony: 6005