Informacje ogólne

Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, a w szczególności na obszarze Parku Przemysłowego ZAP funkcjonuje wiele firm z branży automatyki przemysłowej oraz automatyzacji procesów technologicznych, jak również firm ściśle współpracujących z nimi. Firmy te zatrudniają w sumie około 500 osób.

Wykorzystując wieloletnie tradycje Ostrowa Wielkopolskiego w branży automatyki ściśle związane z ponad 50-letnią działalnością Zakładów Automatyki Przemysłowej ZAP Spółki Akcyjnej oraz chęć przyspieszenia procesów innowacyjnych i poprawy konkurencyjności, firmy będące kontynuatorami działalności ZAP S.A. postanowiły stworzyć dobrowolną platformę współpracy. W dniu 17 listopada 2009 r. podpisana została umowa partnerska w sprawie powołania OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI.

Rolę koordynatora Klastra pełni spółka non profit INTECH-ZAP Sp. z o.o.

Organizacja prawna Klastra ma formę konsorcjum (umowy partnerskiej) członków Klastra, a reprezentowanie Klastra wobec osób trzecich należy do kompetencji Koordynatora Klastra.

Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie podlega rejestracji.

Odsłony: 23178