Zrealizowane


1. Voucher dla inicjatyw klastrowych - IV kwartał 2013 r.
W IV kwartale 2013 r. Klaster realizował projekt badawczy związany z opracowanym „Studium koncepcji powstania na terenie Parku Przemysłowego ZAP w Ostrowie Wielkopolskim laboratorium wykonującego pomiary kompatybilności elektromagnetycznej”. Projekt zakończony został szkoleniem - prezentacją, w którym wzięli udział członkowie Klastra, kadra konstrukcyjno-inżynieryjna członków Klastra biorących udział w projekcie oraz zaproszeni eksperci.

 

2. Voucher dla inicjatyw klastrowych - IV kwartał 2014 r.
W IV kwartale 2014 r. Klaster realizował projekt badawczy związany z opracowanym „Studium koncepcji utworzenia na terenie Parku Przemysłowego ZAP w Ostrowie Wielkopolskim laboratorium ds. badania jakości spawów wraz z analizą techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia”. Projekt zakończony został szkoleniem – prezentacją, w którym wzięli udział członkowie Klastra, kadra technologiczno-inżynieryjna członków Klastra biorących udział w projekcie oraz zaproszeni eksperci.

 

3. Członkowie Klastra uczestniczyli w Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Japonii zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 2-6 marca 2011 r., połączonej z udziałem w targach BATTERY SHOW JAPAN 2011 w Tokio w dniach 2-4 marca 2011 r. w ramach działania 1.5. „Promocja regionalnej gospodarki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

4. Członkowie Klastra uczestniczyli w Misji Gospodarczej do Danii organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 19-23 czerwca 2012 r., w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

 

5. Członkowie Klastra uczestniczyli w Misji Gospodarczej do Republiki Południowej Afryki organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 29 września do 05 października 2013 r. w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.Odsłony: 21727