klasterautomatyki.pl

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki 28 czerwca 2017 r.

Dnia 28 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki, w którym wzięli udział przedstawiciele ośmiu członków Klastra. Podczas Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2016 r., udzielono absolutorium członkom Rady Organizacyjnej z wykonania obowiązków w 2016 r. oraz zatwierdzono plan działania Klastra na 2017 r. Ponadto powołano Radę Organizacyjną Klastra na kolejną kadencję w składzie Józef Gregorczyk - Przewodniczący Rady, Zenon Pawlak i Przemysław Dankiewicz oraz wybrano na kolejną kadencję INTECH-ZAP Sp. z o.o. na Koordynatora Klastra.

 

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. członek OKA laureatem nagrody „Orły Biznesu Powiatu Ostrowskiego”.

 

2 czerwca 2017 r. podczas odbywających się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim Regionalnych Targach Biznesu i Przedsiębiorczości wręczone zostały nagrody „Orły Biznesu Powiatu Ostrowskiego”. Patronem i fundatorem nagród jest Starosta Ostrowski. Idea, która jej przyświeca narodziła się z potrzeby wyróżnienia znaczących firm na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Do nagrody nominowane zostały następujące firmy: MAHLE BEHR, JMP MEDICAL, Spółdzielnia Mleczarska LAZUR, ZAP-KOOPERACJA oraz firma OVB ALLFINANZ.

Nominowani uhonorowani zostali dyplomami wręczonymi przez Starostę Ostrowskiego i Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski.

W tym roku Kapituła postanowiła wręczyć dwie statuetki. Pierwszego specjalnego „Orła Biznesu Powiatu Ostrowskiego” za promowanie przedsiębiorczości oraz wspieranie szkolnictwa zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrowskim otrzymała firma ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o.

Nagrodę, którą wręczyła Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski wraz ze Starostą Ostrowskim i Prezesem Izby odebrał w imieniu
ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. Wiesław Małuszek.

 

 

 

Udział w Targach SPS/IPC/DRIVES NORYMBERGA 2016

Szanowni Państwo z przyjemnością pragniemy poinformować, iż dniach 22-24.11.2016 r. firmy: ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o., NOVASTER Sp. z o.o. i ZAP-ROBOTYKA Sp. z o.o. w ramach wspólnego projektu miały przyjemność zaprezentować profile swojej działalności, wachlarz usług oraz nowe produkty na wspólnym stoisku na targach SPS/IPC/DRIVES NORYMBERGA 2016.
 
ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. - reprezentował Jurand Półtorak
 
ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o. - reprezentował Marcin Adamczewski
 
NOVASTER Sp. z o.o. - reprezentował Marcin Dankiewicz
 
ZAP-ROBOTYKA Sp. z o.o. - reprezentował Sebastian Szczot