klasterautomatyki.pl

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki
24 czerwiec 2016 r.

W dniu 24 czerwca przy udziale prawie wszystkich obecnych członków klastra odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki, podczas którego zatwierdzono sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra za 2015 r., udzielono absolutorium Radzie Organizacyjnej Klastra oraz zatwierdzono plan działania Klastra na 2016 r. Spotkanie było też okazją do szerszego omówienia działań klastra w 2016 r. polegających m.in. na nawiązaniu kontaktów z innymi klastrami, szczególnie z Niemiec i Francji oraz udziału we wspólnych misjach gospodarczych.

Udział w Targach AUTOMATICA

Udział w Targach AUTOMATICA 2016 w Monachium

Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy poinformować, iż dniach 21-24.06.2016 r. firmy: ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o., NOVASTER Sp. z o.o. i ZAP-ROBOTYKA Sp. z o.o. miały przyjemność zaprezentować profile swojej działalności, wachlarz usług oraz nowe produkty na wspólnym stoisku na prestiżowych Targach AUTOMATICA 2016 w Monachium.

 

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. - reprezentował Maciej Pająk
ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o. - reprezentował Józef Gregorczyk
NOVASTER Sp. z o.o. - reprezentował Marcin Dankiewicz
ZAP-ROBOTYKA Sp. z o.o. - reprezentował Sebastian Szczot

Stoisko odwiedził również Prezes Zarządu ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. Zenon Pawlak

Dołączamy zdjęcia z imprezy i zachęcamy do wglądu na stronę internetową targów: www.automatica-munich.com
Numer wspólnego stoiska naszych firm a5/118.

Serdecznie pozdrawiamy

Targi Biznesu i Przedsiębiorczości

 

Koordynator Ostrowskiego Klastra Automatyki wraz z przedstawicielami firm - członków Klastra wzięli udział w III Regionalnych Targach Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

Ideą Targów jest promocja przedsiębiorczości w regionie, inspirowanie do kreowania swojej własnej ścieżki biznesowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

W jednym miejscu zgromadzili się przedstawiciele dynamicznie rozwijających się firm z różnych branż: logistyki, transportu, księgowości, IT, ochrony mienia, motoryzacji i wielu innych.

Targi Przedsiębiorczości to także strefa warsztatowa czyli ciekawe wykłady, warsztaty i spotkania. To miejsce dla doświadczonych przedsiębiorców, jak i młodych uczniów biznesu.

Na tegorocznych Targach zebrało się ponad 70 wystawców - przedsiębiorców z powiatu ostrowskiego prezentujących najnowsze technologie w biznesie. Podczas panelu roboczego dla przedsiębiorców koordynator Ostrowskiego Klastra Automatyki zaprezentował dokonania firm wchodzących w skład Klastra, jak również samego Klastra.

 

 

Ponadto podczas Targów zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje od konsultantów Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Ostrowie Wielkopolskim oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na temat pozyskania dofinansowania na realizację własnych pomysłów.

Poza tradycyjną informacją i edukacją europejską, popartą publikacjami UE, spotkania targowe były okazją do zbadania oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców związanych z informacją europejską, szczególnie aktualnych w kontekście roku 2016.