klasterautomatyki.pl

Noworoczne spotkanie członków Ostrowskiego Klastra Automatyki

W dniu 29 grudnia 2015 r. odbyło się świąteczno - noworoczne spotkanie członków Ostrowskiego Klastra Automatyki. Podczas spotkania członkowie Klastra zostali zapoznani
z harmonogramami konkursów planowanych na 2016 r. oraz ze zrealizowanymi i realizowanymi projektami przez poszczególnych członków Klastra. Przedstawiciel ZAP - KOOPERACJA Sp. z o.o. przedstawił wyniki prac nad nowym wyrobem, które są elementem współpracy i dyskusji niektórych członków Klastra. Kolejne spotkanie planowane jest na początek lutego 2016 r.

Udział w spotkaniu liderów klastrów w Poznaniu

Udział w spotkaniu liderów klastrów w Poznaniu


12 listopada 2015 roku przedstawiciele Ostrowskiego Klastra Automatyki uczestniczyli w spotkaniu liderów klastrów, które odbyło się w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prac zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zadaniem spotkania było określenie kierunków rozwoju wielkopolskich klastrów oraz zdefiniowanie obszarów oczekiwanego wsparcia publicznego. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy liderami inicjatyw klastrowych. Pierwsza runda dyskusji obejmowała podzielenie się sukcesami inicjatyw klastrowych, druga runda nakierowana była na obecne i przyszłe kierunki rozwoju inicjatyw klastrowych, natomiast trzecia runda dyskusji skupiła się na wyzwaniach dla rozwoju klastrów oraz oczekiwaniach ze strony wsparcia publicznego.


W ostatnich kilku latach w województwie wielkopolskim powstało i rozwinęło działalność kilkadziesiąt inicjatyw klastrowych. Wraz z wejściem w życie nowej perspektywy budżetowej UE zmianie uległ zarówno zakres, jak i forma wsparcia publicznego na szeroko rozumiany rozwój gospodarczy i innowacyjny. Zmiany te ograniczają bezpośrednie wsparcie na tzw. „ funkcjonowanie inicjatywy klastrowej”, a przesuwają się na działania wzmacniające potencjał konkurencyjny i innowacyjny przedsiębiorstw. Dlatego też ważnym wyzwaniem wynikającym z dużej liczby inicjatyw klastrowych jest kwestia ich konsolidacji.

Relacja z III KONGRESU KLASTRÓW POLSKICH

Relacja z III KONGRESU KLASTRÓW POLSKICH

22 września 2015r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się III Kongres Klastrów Polskich pt.„Narzędzia wspierania i rozwoju Klastrów”.
Kongres Klastrów Polskich to najważniejsze wydarzenie w kraju poświęcone tematyce klastrowej i wspaniała inicjatywa Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posiadającego istotne znaczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju.


"W nowej perspektywie będziemy aktywnie wspierać podmioty działające w klastrach. Fundusze na ten cel mamy w programach Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia
i programach regionalnych" – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas III Kongresu Klastrów Polskich.

"Mamy ponad 120 mln zł na projekty koordynatorów klastrów. Za te środki chcemy pomóc klastrom wyjść z ofertą na rynki zagraniczne i rozwijać współpracę
z kontrahentami spoza Polski" – poinformowała wiceminister Wendel.


Na szeroką relację z kongresu zapraszamy na stronę
press.warszawa.pl/tag/iii-kongres-klastrow-polskich/