klasterautomatyki.pl

Targi Biznesu i Przedsiębiorczości

 

Koordynator Ostrowskiego Klastra Automatyki wraz z przedstawicielami firm - członków Klastra wzięli udział w III Regionalnych Targach Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

Ideą Targów jest promocja przedsiębiorczości w regionie, inspirowanie do kreowania swojej własnej ścieżki biznesowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

W jednym miejscu zgromadzili się przedstawiciele dynamicznie rozwijających się firm z różnych branż: logistyki, transportu, księgowości, IT, ochrony mienia, motoryzacji i wielu innych.

Targi Przedsiębiorczości to także strefa warsztatowa czyli ciekawe wykłady, warsztaty i spotkania. To miejsce dla doświadczonych przedsiębiorców, jak i młodych uczniów biznesu.

Na tegorocznych Targach zebrało się ponad 70 wystawców - przedsiębiorców z powiatu ostrowskiego prezentujących najnowsze technologie w biznesie. Podczas panelu roboczego dla przedsiębiorców koordynator Ostrowskiego Klastra Automatyki zaprezentował dokonania firm wchodzących w skład Klastra, jak również samego Klastra.

 

 

Ponadto podczas Targów zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje od konsultantów Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Ostrowie Wielkopolskim oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na temat pozyskania dofinansowania na realizację własnych pomysłów.

Poza tradycyjną informacją i edukacją europejską, popartą publikacjami UE, spotkania targowe były okazją do zbadania oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców związanych z informacją europejską, szczególnie aktualnych w kontekście roku 2016.

 

 

Noworoczne spotkanie członków Ostrowskiego Klastra Automatyki

W dniu 29 grudnia 2015 r. odbyło się świąteczno - noworoczne spotkanie członków Ostrowskiego Klastra Automatyki. Podczas spotkania członkowie Klastra zostali zapoznani
z harmonogramami konkursów planowanych na 2016 r. oraz ze zrealizowanymi i realizowanymi projektami przez poszczególnych członków Klastra. Przedstawiciel ZAP - KOOPERACJA Sp. z o.o. przedstawił wyniki prac nad nowym wyrobem, które są elementem współpracy i dyskusji niektórych członków Klastra. Kolejne spotkanie planowane jest na początek lutego 2016 r.

Udział w spotkaniu liderów klastrów w Poznaniu

Udział w spotkaniu liderów klastrów w Poznaniu


12 listopada 2015 roku przedstawiciele Ostrowskiego Klastra Automatyki uczestniczyli w spotkaniu liderów klastrów, które odbyło się w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prac zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zadaniem spotkania było określenie kierunków rozwoju wielkopolskich klastrów oraz zdefiniowanie obszarów oczekiwanego wsparcia publicznego. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy liderami inicjatyw klastrowych. Pierwsza runda dyskusji obejmowała podzielenie się sukcesami inicjatyw klastrowych, druga runda nakierowana była na obecne i przyszłe kierunki rozwoju inicjatyw klastrowych, natomiast trzecia runda dyskusji skupiła się na wyzwaniach dla rozwoju klastrów oraz oczekiwaniach ze strony wsparcia publicznego.


W ostatnich kilku latach w województwie wielkopolskim powstało i rozwinęło działalność kilkadziesiąt inicjatyw klastrowych. Wraz z wejściem w życie nowej perspektywy budżetowej UE zmianie uległ zarówno zakres, jak i forma wsparcia publicznego na szeroko rozumiany rozwój gospodarczy i innowacyjny. Zmiany te ograniczają bezpośrednie wsparcie na tzw. „ funkcjonowanie inicjatywy klastrowej”, a przesuwają się na działania wzmacniające potencjał konkurencyjny i innowacyjny przedsiębiorstw. Dlatego też ważnym wyzwaniem wynikającym z dużej liczby inicjatyw klastrowych jest kwestia ich konsolidacji.