klasterautomatyki.pl

Relacja z III KONGRESU KLASTRÓW POLSKICH

Relacja z III KONGRESU KLASTRÓW POLSKICH

22 września 2015r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się III Kongres Klastrów Polskich pt.„Narzędzia wspierania i rozwoju Klastrów”.
Kongres Klastrów Polskich to najważniejsze wydarzenie w kraju poświęcone tematyce klastrowej i wspaniała inicjatywa Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posiadającego istotne znaczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju.


"W nowej perspektywie będziemy aktywnie wspierać podmioty działające w klastrach. Fundusze na ten cel mamy w programach Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia
i programach regionalnych" – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas III Kongresu Klastrów Polskich.

"Mamy ponad 120 mln zł na projekty koordynatorów klastrów. Za te środki chcemy pomóc klastrom wyjść z ofertą na rynki zagraniczne i rozwijać współpracę
z kontrahentami spoza Polski" – poinformowała wiceminister Wendel.


Na szeroką relację z kongresu zapraszamy na stronę
press.warszawa.pl/tag/iii-kongres-klastrow-polskich/


22 września 2015 - III KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

22 września 2015 r.
Sejm RP w Warszawie
III KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

Przedstawiciele Ostrowskiego Klastra Automatyki będą uczestniczyli w III Kongresie Klastrów Polskich.
Kongres Klastrów Polskich to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w kraju poświęcone tematyce klastrowej i wspaniała inicjatywa Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posiadającego istotne znaczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. Dotychczasowe edycje Kongresu cieszyły się dużym zainteresowaniem - wydarzenie z roku na rok przyciąga rosnącą liczbę przedstawicieli środowisk klastrowych, przedsiębiorców, naukowców oraz władz regionalnych. To szansa na wymianę doświadczeń, promowanie idei współpracy pomiędzy firmami oraz współdziałanie w celu rozwiązania problemów.

W tym roku w pierwszej części kongresu omówione zostaną zagadnienia z zakresu wsparcie Klastrów z wykorzystaniem środków publicznych - (czy jest (sens) o co się starać?).
Tematy:
1.    Bezpośrednie formy wspierania i finansowania działalności Klastrów z wykorzystaniem funduszy UE 2014-2020.
2.    Rola Instytucji Krajowych Klastrów Kluczowych.
3.    Internacjonalizacja Klastrów.
4.    Regionalne formy bezpośredniego wsparcia Klastrów.
5.    Wsparcie działalności Klastrów z wykorzystaniem funduszy UE w latach 2007-2013 (co udało się osiągnąć - podsumowanie).

Druga część kongresu poświęcona będzie nowym narzędziom wspierania innowacji w Polsce i roli Klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu.
Tematy:
1.    Ekosystemy innowacji.
2.    Strategiczne programy badawcze.
3.    Horyzont 2020 - czy warto się starać?

Trzecia część natomiast będzie dotyczyła zagadnienia „Jak rozwinąć ekosystem innowacji i intensyfikować badania i rozwój nowych technologii w Klastrze?”
Tematy:
1.    Ekosystemy innowacji od pomysłu do rynku - jak tworzyć sprzyjające warunki do powstawania nowych firm technologicznych w Klastrach?
2.    Współpraca B+R w Klastrach.
3.    Efektywny transfer technologii - jak uwolnić potencjał jednostek naukowych w Klastrach?

1 lipiec 2015 r. - nowy członek klastra

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 lipca 2015 r. do Ostrowskiego Klastra Automatyki przystąpił nowy podmiot tj. CAR-LIFT SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim