klasterautomatyki.pl

22 września 2015 - III KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

22 września 2015 r.
Sejm RP w Warszawie
III KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

Przedstawiciele Ostrowskiego Klastra Automatyki będą uczestniczyli w III Kongresie Klastrów Polskich.
Kongres Klastrów Polskich to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w kraju poświęcone tematyce klastrowej i wspaniała inicjatywa Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posiadającego istotne znaczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. Dotychczasowe edycje Kongresu cieszyły się dużym zainteresowaniem - wydarzenie z roku na rok przyciąga rosnącą liczbę przedstawicieli środowisk klastrowych, przedsiębiorców, naukowców oraz władz regionalnych. To szansa na wymianę doświadczeń, promowanie idei współpracy pomiędzy firmami oraz współdziałanie w celu rozwiązania problemów.

W tym roku w pierwszej części kongresu omówione zostaną zagadnienia z zakresu wsparcie Klastrów z wykorzystaniem środków publicznych - (czy jest (sens) o co się starać?).
Tematy:
1.    Bezpośrednie formy wspierania i finansowania działalności Klastrów z wykorzystaniem funduszy UE 2014-2020.
2.    Rola Instytucji Krajowych Klastrów Kluczowych.
3.    Internacjonalizacja Klastrów.
4.    Regionalne formy bezpośredniego wsparcia Klastrów.
5.    Wsparcie działalności Klastrów z wykorzystaniem funduszy UE w latach 2007-2013 (co udało się osiągnąć - podsumowanie).

Druga część kongresu poświęcona będzie nowym narzędziom wspierania innowacji w Polsce i roli Klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu.
Tematy:
1.    Ekosystemy innowacji.
2.    Strategiczne programy badawcze.
3.    Horyzont 2020 - czy warto się starać?

Trzecia część natomiast będzie dotyczyła zagadnienia „Jak rozwinąć ekosystem innowacji i intensyfikować badania i rozwój nowych technologii w Klastrze?”
Tematy:
1.    Ekosystemy innowacji od pomysłu do rynku - jak tworzyć sprzyjające warunki do powstawania nowych firm technologicznych w Klastrach?
2.    Współpraca B+R w Klastrach.
3.    Efektywny transfer technologii - jak uwolnić potencjał jednostek naukowych w Klastrach?

1 lipiec 2015 r. - nowy członek klastra

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 lipca 2015 r. do Ostrowskiego Klastra Automatyki przystąpił nowy podmiot tj. CAR-LIFT SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

22 czerwca 2015 r. - spotkanie Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki

      Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  w dniu 22 czerwca br. odbyło się spotkanie Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki.
Jego celem zgodnie z wcześniejszymi sugestiami niektórych Członków było zaprezentowanie swoich firm pod kątem aktualnego profilu produkcji, obszarów działania oraz nowych możliwości kooperacyjnych.
W trakcie spotkania Członkowie zaprezentowali swoje firmy w formie prezentacji multimedialnej oraz odpowiadali na dodatkowe pytania. Po prezentacjach  wszystkich firm rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której okazało się, że pojawiają  nowe możliwości kooperacyjne pomiędzy niektórymi firmami.
W spotkaniu udział wzięli wszyscy Członkowie Ostrowskiego Klastra oraz Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej Południowej Wielkopolski.