klasterautomatyki.pl

28 maja 2015 r. - Fotowoltaika w firmie i prywatnie

28 maja 2015r.


Konsorcjum firm BREWA S.C. oraz NOWASTER Sp. z o.o.
zapraszają na konferencję

"FOTOWOLTAIKA W FIRMIE I PRYWATNIE
czyli o tym ile można zarobić?"

Konferencja odbędzie się 28 maja 2015 r. o godz. 12.30
w salce szkoleniowej ZAP- KOOPERACJA Sp. z o.o.

18 maja 2015 r. - Konferencja w Kaliszu

18 maja 2015 r.

Przedstawiciele Ostrowskiego Klastra Automatyki wezmą udział w konferencji pn. „WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. Targi Funduszy Europejskich”, które odbędą się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, możliwościami uzyskania dofinansowania oraz konsultacji z ekspertami. Będzie stanowić też ważny impuls do integracji biznesu, nauki oraz samorządów. Konferencję otworzy Marszałek Województwa Wielkopolskiego a w czasie konferencji wystąpi Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego. Przewidziany jest również panel ekspercki oraz indywidualne konsultacje z pracownikami Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Polityki Regionalnej.

29 kwietnia 2015 r. - Posiedzenie rady organizacyjnej klastra

29 kwietnia 2015 r.


Odbyło się posiedzenie Rady Organizacyjnej OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI. W skład Rady Organizacyjnej wchodzą Józef Gregorczyk, Zenon Pawlak i Przemysław Dankiewicz. Rada podjęła uchwały związane
z podsumowaniem roku 2014 zatwierdzając sprawozdanie Koordynatora Klastra, przyjmując sprawozdanie Rady Organizacyjnej, przyjmując plan działania na 2015 rok oraz uchwałę w sprawie ustania członkostwa w Klastrze. W marcu br Centrum Transferu Innowacji wypowiedziało umowę członkostwa w Klastrze. Rada zaakceptowała ustanie członkostwa z dniem 01 czerwca 2015 r.