klasterautomatyki.pl

18 maja 2015 r. - Konferencja w Kaliszu

18 maja 2015 r.

Przedstawiciele Ostrowskiego Klastra Automatyki wezmą udział w konferencji pn. „WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. Targi Funduszy Europejskich”, które odbędą się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, możliwościami uzyskania dofinansowania oraz konsultacji z ekspertami. Będzie stanowić też ważny impuls do integracji biznesu, nauki oraz samorządów. Konferencję otworzy Marszałek Województwa Wielkopolskiego a w czasie konferencji wystąpi Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego. Przewidziany jest również panel ekspercki oraz indywidualne konsultacje z pracownikami Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Polityki Regionalnej.

29 kwietnia 2015 r. - Posiedzenie rady organizacyjnej klastra

29 kwietnia 2015 r.


Odbyło się posiedzenie Rady Organizacyjnej OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI. W skład Rady Organizacyjnej wchodzą Józef Gregorczyk, Zenon Pawlak i Przemysław Dankiewicz. Rada podjęła uchwały związane
z podsumowaniem roku 2014 zatwierdzając sprawozdanie Koordynatora Klastra, przyjmując sprawozdanie Rady Organizacyjnej, przyjmując plan działania na 2015 rok oraz uchwałę w sprawie ustania członkostwa w Klastrze. W marcu br Centrum Transferu Innowacji wypowiedziało umowę członkostwa w Klastrze. Rada zaakceptowała ustanie członkostwa z dniem 01 czerwca 2015 r.

28 kwietnia 2015 r. - Spotkanie z funduszem rozwoju i promocji województwa wielkopolskiego

28 kwietnia 2015 r.

Na terenie Parku Przemysłowego ZAP gościli przedstawiciele Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Fundusz należy do sieci regionalnych funduszy poręczeniowych, działających na terenie większości województw w kraju. Fundusze te dysponują wielomilionowymi kapitałami, spełniając zadanie ułatwiania przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego.
Misją funduszu jest rozwój i promowanie Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez działania nie nastawione na maksymalizację zysku.
Głównym zadaniem funduszu jest świadczenie pomocy MŚP działającym na obszarze Województwa Wielkopolskiego w postaci udzielania poręczeń, pożyczek i kredytów, organizowania kursów i szkoleń, poradnictwa ekonomicznego, ułatwiania nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami spoza województwa w tym z uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i ekologii regionu. W salce szkoleniowej ZAP Kooperacja Sp. z o.o. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli goście z funduszu, członkowie Ostrowskiego Klastra Automatyki oraz przedstawiciele zaproszonych firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski. W trakcie prezentacji uczestnicy zapoznali się z perspektywą finansową w zakresie funduszy unijnych w Wielkopolsce na lata 2014-2020. Zwrócono szczególna uwagę na Działanie 1.2 polegającego na wzmocnieniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z Wielkopolski oraz Działanie 1.4 polegające na internacjonalizacji gospodarki regionalnej. Ponadto przekazane zostały informacje na temat działania funduszu głównie w zakresie prowadzonej działalności z zakresu poręczenia kredytów udzielanych przez współpracujące banki.
W załączeniu dla zainteresowanych przedstawiane podczas spotkania prezentacje.