klasterautomatyki.pl

Informacja ze spotkania Członków OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI w dniu 8 stycznia 2019 r.

Informacja ze spotkania Członków OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI w dniu 8 stycznia 2019 r.

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki, którego celem było wylistowanie problemów, z którymi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Wszystkie zebrane w całość problemy będą w formie pisemnej przekazane przez delegację Klastra udającą się z Prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski na spotkanie przedsiębiorców z cyklu „Debaty o sprawach ważkich”, które odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r.
W trakcie dyskusji ustalono listę następujących problemów:
    1. ustawa o zamówieniach publicznych - każda firma zatrudniona na budowie ma status podwykonawcy,
    2. umowa oraz warunki odbioru technicznego załącznikiem do warunków przetargowych,
    3. odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców,
    4. badanie płynności finansowej firm biorących udział w przetargach również po wygraniu przetargu i włączeniu do rachunku ekonomicznego wielkości tego kontraktu,
    5. ograniczenie zatorów płatniczych,
    6. prawidłowe wykonanie zadania a zwrot wadium,
    7. powołanie instytucji do kontroli terminów płatności,
    8. sądy gospodarcze - długie terminy rozpatrywania spraw spowodowane często brakiem odpowiednich kwalifikacji sędziów w obszarze prawa gospodarczego,
    9. asymetryczne zapisy w umowach na korzyść zamawiającego,
    10. patriotyzm gospodarczy - stosowanie polskich urządzeń i materiałów tam gdzie są takie możliwości,
    11. zbyt późne udostępnianie wersji elektronicznych dokumentów wykonawczych dotyczących wymogów księgowo-finansowych,
    12. systemy informatyczne zbierające dane (e-deklaracje, jpg) - ich zasilanie przerzucone na przedsiębiorców,
    13. mnogość formularzy podatkowych,
    14. unijne dotacje - zbyt długi czas trwania ocen danego projektu i jego rozliczenia,
    15. brak stabilności przepisów (np. korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych),
    16. problem VAT - współodpowiedzialność sprzedającego i kupującego w przypadku nie zapłacenia podatku,
    17. szczegółowe zapisy działalności prostej spółki akcyjnej jako nowego podmiotu gospodarczego,
    18. kodeks etyczno-moralny przedsiębiorców.

Informacja ze spotkania przedsiębiorców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r.

W dniu 9 stycznia 2019 r. Członkowie Ostrowskiego Klastra Automatyki wraz z Prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski wzięli udział w spotkaniu przedsiębiorców z cyklu „Debaty o sprawach ważkich”, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
W spotkaniu - obok zaproszonych przedsiębiorców - udział wzięli:
    • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz,
    • Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska Witold Solski,
    • Przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami Sławomir Rudowicz.
W trakcie spotkania Rzecznik MŚP odpowiadał na pytania wcześniej zadane przez internautów oraz na pytania przedsiębiorców obecnych na spotkaniu. Członkowie Ostrowskiego Klastra Automatyki przekazali Rzecznikowi MŚP pakiet tematów zebranych na spotkaniu Członków OKA w dniu 8 stycznia 2019 r. (propozycja tematów w załączeniu).
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski zaproponował Rzecznikowi MŚP spotkanie z przedsiębiorcami w Ostrowie Wielkopolskim w okresie wiosennym. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem.

Informacja ze spotkania Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki w dniu 6 listopada 2018 r.

W dniu 6 listopada 2018 r. odbyło się zebranie Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki, którego celem była prezentacja firmy ZAP Rachunkowość Sp. z o.o. (Członka Klastra), przedstawienie obszarów jej działania oraz dalszych kierunków rozwoju.
Wiceprezes Zarządu Spółki w formie prezentacji przedstawił nowe rozwiązania w ERP ZAPR-system, opowiedział o nowych trendach sztucznej inteligencji w aplikacjach oraz o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
Na zakończenie zaprezentowano zdjęcia z udziału firm - Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki w targach „Nowoczesne technologie Medyczne” w Hong Kongu oraz w Hanoi.

  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki 28 czerwca 2018 r.

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki, w którym wzięli udział przedstawiciele siedmiu członków Klastra. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2017 r., udzieliło absolutorium członkom Rady Organizacyjnej Klastra z wykonania obowiązków w 2017 r. oraz zatwierdziło plan działania Klastra na 2018 r. Podczas spotkania omówiono m.in. problem dotyczący zasobów kadrowych w poszczególnych branżach.