klasterautomatyki.pl

28 kwietnia 2015 r. - Spotkanie z funduszem rozwoju i promocji województwa wielkopolskiego

28 kwietnia 2015 r.

Na terenie Parku Przemysłowego ZAP gościli przedstawiciele Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Fundusz należy do sieci regionalnych funduszy poręczeniowych, działających na terenie większości województw w kraju. Fundusze te dysponują wielomilionowymi kapitałami, spełniając zadanie ułatwiania przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego.
Misją funduszu jest rozwój i promowanie Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez działania nie nastawione na maksymalizację zysku.
Głównym zadaniem funduszu jest świadczenie pomocy MŚP działającym na obszarze Województwa Wielkopolskiego w postaci udzielania poręczeń, pożyczek i kredytów, organizowania kursów i szkoleń, poradnictwa ekonomicznego, ułatwiania nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami spoza województwa w tym z uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i ekologii regionu. W salce szkoleniowej ZAP Kooperacja Sp. z o.o. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli goście z funduszu, członkowie Ostrowskiego Klastra Automatyki oraz przedstawiciele zaproszonych firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski. W trakcie prezentacji uczestnicy zapoznali się z perspektywą finansową w zakresie funduszy unijnych w Wielkopolsce na lata 2014-2020. Zwrócono szczególna uwagę na Działanie 1.2 polegającego na wzmocnieniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z Wielkopolski oraz Działanie 1.4 polegające na internacjonalizacji gospodarki regionalnej. Ponadto przekazane zostały informacje na temat działania funduszu głównie w zakresie prowadzonej działalności z zakresu poręczenia kredytów udzielanych przez współpracujące banki.
W załączeniu dla zainteresowanych przedstawiane podczas spotkania prezentacje.

10 kwietnia 2015 r. - Spotkanie ostrowskich przedsiębiorców

Dnia 10 kwietnia 2015 r.

O godz. 17-tej na terenie Parku Przemysłowego ZAP w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie przedsiębiorców organizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy zrzeszeni i nie zrzeszeni w Izbie Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, jak również firmy Ostrowskiego Klastra Automatyki. W spotkaniu brał udział Starosta Ostrowski Paweł Rajski. Podczas spotkania koordynator klastra zaprezentował zebranym przedsiębiorcom działalność Ostrowskiego Klastra Automatyki, Prezes Fundacji ZAP Zdrowie i Praca przedstawił działalność fundacji funkcjonującej na terenie Parku Przemysłowego ZAP, a przedstawiciel Izby Przemysłowo Handlowej przygotował prezentacje na temat możliwości wykorzystania środków unijnych z rozdania 2014-2020.

1 kwietnia 2015 r. - Nowy członek klastra

1 kwietnia 2015 r. – przyjęcie nowego członka do Klastra

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia 2015 r. do Ostrowskiego Klastra Automatyki przystąpił nowy podmiot ZAP Rachunkowość Sp. z o.o.
Obecnie w Klastrze zrzeszonych jest w sumie 10 podmiotów.