klasterautomatyki.pl

TARGI VIETNAM MEDI-PHARM 2018

W dniach  9 – 12 maja 2018  roku w Hanoi odbywały się  targi  Vietnam MEDI-PHARM wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”.

W targach tych wzięły udział firmy będące członkami OSTROWSKIEGO  KLASTRA AUTOMATYKI : ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., ELEKTROSERV – ZAP Sp. z o.o., NOVASTER Sp. z o.o., INTECH – ZAP Sp. z o.o.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.  www.umww.pl

Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania  swoich ofert przez każdą  z firm oraz zapoznania się z ofertami sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego firm azjatyckich biorących udział w targach.

 

TARGI „HKTDC HONG KONG Medical Devices and Supplies Fair 2018”

W dniach  7 – 9 maja 2018  roku w Hong Kongu odbywały się  targi „HKTDC Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair 2018” wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”.

W targach tych wzięły udział firmy będące członkami OSTROWSKIEGO  KLASTRA AUTOMATYKI : ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., ELEKTROSERV – ZAP Sp. z o.o., NOVASTER Sp. z o.o., INTECH – ZAP Sp. z o.o.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania  swoich ofert przez każdą  z firm oraz zapoznania się z ofertami sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego firm azjatyckich biorących udział w targach. www.umww.pl


 

Informacja ze spotkania Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki w siedzibie Zakładu Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o. w dniu 25 stycznia 2018 r.

Informacja

ze spotkania Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki

w siedzibie Zakładu Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o.

w dniu 25 stycznia 2018 r.

 

 
W dniu 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Zakładu Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o. odbyło się zebranie Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki, którego celem było zaprezentowanie działalności Spółki, obszarów jej działania oraz kierunków rozwoju.
Zarząd Spółki - w formie prezentacji - przedstawił branże, w których specjalizuje się w integracji przemysłowych systemów automatyki i informatyki. Są to:


-  ciepłownictwo,
-  przemysł maszynowy,
-  robotyka i przemysł samochodowy,
-  przemysł spożywczy,
-  przemysł chemiczny, hutniczy i górniczy,
-  gazownictwo,
-  budownictwo,
-  gospodarka wodnościekowa,
-  ochrona środowiska,
-  energetyka i elektroenergetyka.


Spółka dostarcza systemy sterowania i informatyczne dla nowych instalacji oraz modernizuje istniejące obiekty realizując zadania kompleksowo „pod klucz”. Nowym obszarem działania Spółki jest monitoring mediów oraz wsparcie zarządzania produkcją.
Po przedstawionej bardzo ciekawej prezentacji ilustrowanej zdjęciami z realizowanych obiektów wśród zebranych rozpoczęła się dyskusja nt. występujących trudności przy realizacji tematów obiektowych, obwarowań z zakresu BHP oraz nieterminowo realizowanych płatności.
Dyskutowano również o możliwościach współpracy przy realizacji dużych tematów.