klasterautomatyki.pl

Informacja ze spotkania Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki w siedzibie Zakładu Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o. w dniu 25 stycznia 2018 r.

Informacja

ze spotkania Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki

w siedzibie Zakładu Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o.

w dniu 25 stycznia 2018 r.

 

 
W dniu 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Zakładu Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o. odbyło się zebranie Członków Ostrowskiego Klastra Automatyki, którego celem było zaprezentowanie działalności Spółki, obszarów jej działania oraz kierunków rozwoju.
Zarząd Spółki - w formie prezentacji - przedstawił branże, w których specjalizuje się w integracji przemysłowych systemów automatyki i informatyki. Są to:


-  ciepłownictwo,
-  przemysł maszynowy,
-  robotyka i przemysł samochodowy,
-  przemysł spożywczy,
-  przemysł chemiczny, hutniczy i górniczy,
-  gazownictwo,
-  budownictwo,
-  gospodarka wodnościekowa,
-  ochrona środowiska,
-  energetyka i elektroenergetyka.


Spółka dostarcza systemy sterowania i informatyczne dla nowych instalacji oraz modernizuje istniejące obiekty realizując zadania kompleksowo „pod klucz”. Nowym obszarem działania Spółki jest monitoring mediów oraz wsparcie zarządzania produkcją.
Po przedstawionej bardzo ciekawej prezentacji ilustrowanej zdjęciami z realizowanych obiektów wśród zebranych rozpoczęła się dyskusja nt. występujących trudności przy realizacji tematów obiektowych, obwarowań z zakresu BHP oraz nieterminowo realizowanych płatności.
Dyskutowano również o możliwościach współpracy przy realizacji dużych tematów.

 

 

ZAP ROBOTYKA Sp. z o.o. na Targach ITM w Poznaniu

ZAP ROBOTYKA Sp. z o.o. na Targach ITM w Poznaniu

 

NOVASTER Sp z o.o. brała udział w targach SUBCONTRACTING w Poznaniu

W dniach 6-9 czerwca 2017 roku, firma NOVASTER Sp z o.o. brała udział w targach SUBCONTRACTING w Poznaniu. To już druga edycja, w której braliśmy udział. SUBCONTRACTING to specjalne targi dla podwykonawców przemysłowych, które odbywają się razem z największymi w Polsce targami przemysłowymi ITM Polska.

 

Na targach prezentowaliśmy nasze produkty oraz ofertę kooperacyjną m.in. usługi projektowe i wykonawczą dla układów sterownia i elektroniki przemysłowej, usługi montażu oraz IT.

Odbyliśmy wiele ciekawych i interesujących rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Duże zainteresowanie zaowocowało licznymi kontaktami.