klasterautomatyki.pl

ZAP ROBOTYKA Sp. z o.o. na Targach ITM w Poznaniu

ZAP ROBOTYKA Sp. z o.o. na Targach ITM w Poznaniu

 

NOVASTER Sp z o.o. brała udział w targach SUBCONTRACTING w Poznaniu

W dniach 6-9 czerwca 2017 roku, firma NOVASTER Sp z o.o. brała udział w targach SUBCONTRACTING w Poznaniu. To już druga edycja, w której braliśmy udział. SUBCONTRACTING to specjalne targi dla podwykonawców przemysłowych, które odbywają się razem z największymi w Polsce targami przemysłowymi ITM Polska.

 

Na targach prezentowaliśmy nasze produkty oraz ofertę kooperacyjną m.in. usługi projektowe i wykonawczą dla układów sterownia i elektroniki przemysłowej, usługi montażu oraz IT.

Odbyliśmy wiele ciekawych i interesujących rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Duże zainteresowanie zaowocowało licznymi kontaktami.

 

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki 28 czerwca 2017 r.

Dnia 28 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki, w którym wzięli udział przedstawiciele ośmiu członków Klastra. Podczas Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2016 r., udzielono absolutorium członkom Rady Organizacyjnej z wykonania obowiązków w 2016 r. oraz zatwierdzono plan działania Klastra na 2017 r. Ponadto powołano Radę Organizacyjną Klastra na kolejną kadencję w składzie Józef Gregorczyk - Przewodniczący Rady, Zenon Pawlak i Przemysław Dankiewicz oraz wybrano na kolejną kadencję INTECH-ZAP Sp. z o.o. na Koordynatora Klastra.